ABO Kassabeheer

Kassabeheer voor electrozaken   -   Kassabeheer PC en IT   -   Kassabeheer - Tuinsector

 

Kassabeheer: Alles over kassa en ontvangsten via kasbetalingen

Een module op maat voor winkels, kleinhandelaars

ABO Kassabeheer wordt als uitbreiding voorgesteld aan winkels die toonbankverkopen verrichten. Met deze software module kan u alle betalingen vanuit de kassa nakijken, kassaticketjes printen, ... . Uw computer wordt -aanvullende op ABO administratie en facturatie- omgevormd tot een compleet werkinstrument voor uw winkel.

 

Het is mogelijk een standaard kassaklant aan te maken. Voorbeeld: kasklant, toonbankverkoop, toonbankverkoop, ... deze wordt dan automatisch geselecteerd bij het starten van de snelkassa. (indien deze geactiveerd staat).

 

Op zoek naar kassa software?

ABO Software: dé oplossing voor een uitgebreid beheer van uw verkopen op de winkelvloer.

Doftware In combinatie met het gebruik van barcodes maakt van uw winkel een volledig geautomatiseerde zaak met een minimale investering.

 

Touch-screen schermen?

Het kassabeheer (evenals alle andere modules van ABOI Software) zijn compatibel

met touch-screen schermen.  Voor het gebruiksgemak kan -specifiek voor het

werken op de snelkasa- een aangepast scherm gekozen worden, met grotere toetsen.

De grotere ruimten tussen de knoppen zorgen voor een foutloze ingave van uw verkopen in de software.

 

Barcodes scannen

ABO voorziet een volledige ondersteuning naar het inlezen van artikelen via barcodelezer.

Op die manier krijg je als winkelier een supersnel en eenvoudig te gebruiken kassysteem.

 

Kassa beheren in netwerk?

Afhankelijk van het beschikbaar computersysteem kan het beheer in netwerk gebruikt worden. 

Wil u op de kassa kunnen werken vanuit verschillende posten, dan kan dit met ABO probleemloos en zonder bijkomende kosten.

 

   

 

Kassabeheer - kasticket printen

In het Kassabeer kan het afdrukken van kasticketten, kasbons zowel op matrixprinters of speciale kasprinters (kassaprinters)

De lay-out van het kastcket wordt naar wens opgemaakt: kassatikket met of zonder logo, kasbon met vermelding van klantenkaart of niet, ...

 

Electronische geldlade

Vanuit ABO Admin kan aan de kassamodule meegegeven worden dat de electronische geldlade automatisch geopend wordt (in te stellen).

De lade van de kassa -die u reeds heeft- wordt vervolgens geopend na ingave van het te ontvangen bedrag in het systeem.

De opdracht hiervoor wordt vanuit ABO naar de computer doorgegeven. 

 

Kenmerken kassabeheer

• Volledig geïntegreerd in ABO Admin

• Voorizen op een flexibele opmaak van kasticketten

• Afdrukken van voorschotten

• Het realiseren van verkopen via de kassa, voert een directe stockaanpassing door in uw administratie-facturatie

• Het kassabeheer is voorzien op bijhouden en verrekenen van ontvangen voorschotten

 

 

 

• Kasbeheer: opmaken van het beginsaldo in kas

• Kascontrole en verwerking bij afsluiting van de kassa

• Kosten worden direct geboekt

Extra kasontvangsten worden direct geboekt

• Overdrachten van of naar de bank

• Volledige historiek van alle kassa verrichtingen in het kassabeheer

• Het ABO kassabeheer verzorgt een complete dagrapportering

•Via het kassabeheer kunnen makkelijk maandoverzichten van de kassa afgedrukt worden

•Afdruk van gedetailleerde controlelijsten.

•Automatische aanmaak van een globale verkoopfactuur.

•Automatische doorboeking naar ABO Count bij gebruik van het boekhoudpakket, dit zowel voor de verkopen als voor de financiële verrichtingen.

 

Instellen van de snelkassa

Iedere kleinhandel heeft specifieke eisen.

Een krantenwinkel ziet  's ochtends een groot aantal gehaaste klanten langs de kassa verschijnen en dit in een korte tijdspanne. Een performant systeem voor kassabeheer lijkt in dit geval zeker aangewezen.

De afrekening van verkopen aan de kassa moet supersnel en eenvoudig kunnen gebeuren. Binnen het kassabeheer is er dan ook een specifiek scherm voor de snelkassa.

 

» Overzicht prijzen administratieve software

» naar ABO Admin stockbeheer en facturatie

» naar ABO Count boekhoudpakket

Wilt u meer informatie?