Boekhouding in ABO

Opleiding Boekhouding | Cursus Boekhouden | Training boekhoudsoftware

 

Bijkomende uitleg over boekhouding kan interessant zijn voor eenieder die een globaal overzicht wenst van hoe alle elementen en facetten uit het boekhoudproces verlopen.

Voor deze opleiding boekhuden is een minimum aan inzicht in het voeren van de boekhouding gewenst.

Doel van deze cursus is niet "boekhouden" aan te leren, dan wel specifiek uitleg te geven over een correct en efficient gebruik van ABO voor het voeren van uw boekhouding.

 

Komt aan bod in deze opleiding boekhouding:

•De voordelen van een integratie ABO Admin + ABO Count op een rijtje.

•Instellingen bij start en gebruik (boekhoudplan, centralisatierekeningen, aangifteregime, periodes dagboeken, nummering, .

•Nieuw boekjaar starten, overdracht openstaande rekeningen. Waar hou ik rekening mee?

•Automatisch doorboeken van verkopen (facturen, kastiketten en kassa): verkoopdagboek in detail

Inboeken en uitsplitsen van aankopen: aankoopdagboek in detail, snelkoppeling naar ontvangsten

•Financieel dagboek, diverse dagboeken, afpunten van rekeningen

•Overschrijvingen: opmaken/wijzigen van betalingen, bankbestand,

•Historieken rekeningen + weergave in grafiek

Afschrijvingen: toevoegen, berekenen en overdragen

•Openstaande rekeningen + opstellen herinneringen

Proef- en saldibalans

•Resultaten en ratio's

•Fiscale balans: balans + resultatenrekening

•BTW administratie (listing, aangifte, controlelijsten BTW, intracommunautair,...)

•Utilities boekhouding: korte toelichting

•Diverse instellingen (voorkeurinstellingen, activeren van bepaalde meldingen/controles)

 

Onder het motto "Ik bezin eer ik begin", wordt tijdens een vragenronde antwoord gegeven op specifieke vragen, van toepassing op uw situatie

* is ... mogelijk?

* hoe kan ... best worden verwerkt?

Wilt u meer informatie?