Klanten & Verkopen

 

Deze opleiding is toegespitst op het commerciële aspect van het pakket. Wie veel met aanmaak en beheer van klanten te maken krijgt en/of voor zij die instaan voor de aanmaak van verkoopsdocumenten is deze cursus ideaal.

 

 

Deze opleiding is uitermate geschikt voor:

medewerkers aan kassa/balie (kasverkopen, facturatie), verkoopmedewerkers, commerciële assistenten op bureau (offertes, bestellingen, facturen), algemene administratieve krachten, verkoopsverantwoordelijken, sales managers, algemeen leidinggevenden. Anderzijds is iedereen die dit gedeelte van ABO tot in detail wenst te beheersen uiteraard van harte welkom!

 

 

Komt o.m. aan bod in deze opleiding:

Specifiek m.b.t. klanten

•Algemeen overzicht en snel een bepaalde klant opzoeken/wijzigen

•Nieuwe klant aanmaken, wijzigen, wissen

•Detail en nut van alle invoervelden, link met NBB, inlezen gegevens via EID

•Oproepen en wijzigen van lijsten: postnummers, landcodes, btw-codes

•Instellen van betalingscondities en kredietlimieten, facturatiegegevens, makkelijk een kopie van een klantenfiche nemen

•Prijscategorieën, klantenkortingen, klantengroepen, prijzenboek, niet actieve klanten

•Verkoopshistorieken, openstaande rekeningen

•Basisopmaak herinneringen, versturen rappels (doorgeboekte documenten)

•Klanten communicatie via tel, fax, sms, mail + historiek van de contacten

•Extra klanteninformatie ingeven, omzet & budgetopvolging + grafiek, toevoegen diverse contacten uit # diensten van de klant (data)

•Hoe snel terugvinden van bepaalde klantendocumenten

•Afdrukken van DYMO labels, klantenlijsten en -etiketten (voor postmailing)

•Maatwerk: overzicht, extra invoervelden (extra filters om lijsten af te drukken), ...

 

Specifiek m.b.t. verkoopadministratie

•Uitgebreide bespreking van alle verkoopsdocumenten

•Werking en basisinstellingen: nummering, standaard kasklant, ...

•Welke documenten worden waarvoor gebruikt?

•Hoe maak ik offertes, bestelbonnen, levernota's, facturen e.d. aan?

•Omzetten van documenten: volledig of partieel, automatische stockaanpassing

•Commerciële kortingen als vast bedrag/percentages (op klantniveau, artikelniveau, documentkorting) en disconto's

•Toevoegen van extra informatie, medecontractant, innen van voorschotten, opnemen van standaard teksten

•Documenten opnemen in agendaplanning

•Afdrukken van de documenten + toelichting lay-outs

•Afdrukken van lijsten (omzet in bep. periode, bestellingen van huidige maand,...)

•Afdrukken van etiketten

•Handige weetjes & snelkoppelingen (vb: hoe makkelijk een document aanmaken op basis van een reeds bestaand document)

•Bespreking van utilities m.b.t. facturatie

 

Extra

Voor geïnteresseerden een korte toelichting over de koppeling ABO <> webshop m.b.t. de automatische import van on-line orders in het facturatiesysteem

Wilt u meer informatie?