Leveranciers en aankopen

Als het over leveranciers gaat, ben jij de contactpersoon binnen het bedrijf.

Zelfstandig of met collega's plaats jij de orders?

Of nog neem je de bestelde goederen in ontvangst?

Wellicht heb je ook RMA-aanvragen lopen?

 

Deze opleiding is dan ook uitermate geschikt voor:

•administratieve medewerkers (orders leveranciers)

•magazijnier (ontvangsten goederen)

•aankoopverantwoordelijke (controle inkoopbeleid)

•personen die veelvuldig in contact met leveranciers staan (marketing)

 

Komt o.m. aan bod in deze opleiding:

Leveranciers

•Nieuwe leverancier aanmaken, wijzigen, vervolledigen

•Algemeen leveranciersoverzicht en snel opzoeken/wijzigen

•Detail en nut van alle invoervelden, link met NBB, inlezen gegevens via EID

•Oproepen en wijzigen van lijsten: postnummers, landcodes, btw-codes

•Betalingscondities, vaste kortingen, franco leveringen, transportkosten, ingeven van standaard aankooprekeningen

•Aankoophistorieken en rekeningen

•Communicatie met leveranciers via sms, mail + historiek van de contacten

•Historiek leverancier, documenten volgens type / documenten volgens artikel

•Extra, Omzet & budgetopvolging + grafiek, ingeven leveranciersmedewerkers (data)

•Afdrukken van DYMO labels, klantenlijsten en -etiketten

•Handige weetjes & snelkoppelingen

•Maatwerk: overzicht, extra invoervelden (extra filters om lijsten af te drukken), ...

 

Aankoopadministratie

•Ingave/overboeken van orders (link Butler)

•Aanvraag, Bestellingen, Ontvangsten: aanmaak/wijzigen/wissen: automatische voorraadaanpassing

•Omzetten van documenten, volledig of partieel, werkwijze back-orders (vb. order >ontvangst): voorraadwijziging

•Automatisch aanpassen aankoopprijzen bij ontvangst goederen

•Opname op RMA-lijst: opvolging van de aanvragen/defecten/teruggezonden producten

•Opmaak en afdruk van etiketten, wachtfile-functie in utilities

•Aanmaken van lotnummers

•Werklijst orders: een duidelijk overzicht voor het verwerken van uw orders

•Opzoeken leveranciers- en klantenhistorieken van artikelen

•Handige weetjes & snelkoppelingen (vb: nagaan welke klantbestellingen er lopende zijn op de net onvangen goederen)

•Diverse instellingen (voorkeurinstellingen, activeren van specifieke meldingen en controles)

Wilt u meer informatie?