Contactpersonen toevoegen

Uitgebreid facturatiepakket - contactbeheer

Meerdere aanspreekpunten binnen het bedrijf?

In ABO Admin en facturatie is het mogelijk om zowel op klantniveau als onder leveranciers meerdere contactpersonen binnen eenzelfde onderneming toe te voegen.

 

Bea van de boekhouding, Ronny van de reparaties...

Maak het u makkelijk en hou de contactgegevens van medewerkers bij.

Het bijhouden van diverse aanspreekpunten binnen het bedrijf van uw klant of leverancier kent vooral een voordeel wanneer de contactpersonen via een rechtstreeks telefoonnummer bereikbaar zijn.

Als u een vraag heeft voor Bea van de boekhouding en u heeft haar rechtstreekse lijn, dan bespaart u zich een wachttoon of dient u niet langs het algemene telefoonnummer (receptie) te gaan.

 

Overzicht # contactpersonen van 1 klant  Nieuw contact toevoegen aan klant

 

Werkwijze

Op het tabblad "Data" van uw klanten- of leveranciersfiche verkrijgt u het ovberzicht van de contactpersonen.

Om een extra contact toe te voegen gebruikt u de "INSERT"-knop van uw toestenbord.

 

Mailen, sms-ensnelkoppelingen: telefoon, sms, mail

Merk op dat via de iconen naast de contactpersonen eveneens vanuit dit scherm een mail of sms verstuurd kan worden...

 

Contactpersoon opzoeken

Belangrijk is dat je bij het opzoeken van klanten/leveranciers als zoeksleutel ook kan zoeken op die contactpersonen hun naam, mail, gsm, telefoon.

In het hoofdmenu kan d.m.b. de knop ‘note’ ten allen tijde een zoekopdracht gestart worden. Deze tool zoekt immers ook in alle contactpersonen.

Wilt u meer informatie?