Documenten scannen in ABO

ABO Facturatie: scannen

In een nieuwe versie van ABO Admin is het nu ook mogelijk om documenten in te scannen.

Deze kan men vervolgens linken aan een klant of koppelen aan een artikel.

Op die manier kunnen bvb oorspronkelijke bestelbonnen in ABO aan de verkoopfactuur gekoppeld worden.

Bestaat er twijfel over de factuurinhoud, dan kan dit nagekeken worden a.d.h.v. de ingescande originele bestelbon.

 

Scannen vanuit verkoopsdocumenten, klanten en artikelbeheer

Druk vanuit een bestelbon, levernota, factuur, ... op het icoon voorzien om documenten te scannen.

Daarna verschijnt een scherm, eigen aan de software van uw scanner en volgt u de gewone scanprocedure.

Vervolgens is het mogelijk em extra informatie, bijkomende opmerkingen bij te voegen.

 

extra opmerking en bijkomende info toevoegen

 

Gescande documenten terugvinden

Door op het kleine icoon "Scan Document" te klikken krijgt men een overzicht van alle gescande documenten.

Dit zowel vanuit het overzicht van verkoopsdocumenten, de klant als op artikelniveau.

 

  

 

► In ABO worden de gescande documenten:

- bewaard onder JPEG-formaat en

- bijgehouden (lees: weggeschreven) naar de map ...\abo\documenten.

Wilt u meer informatie?