Handige snelkoppelingen

yes Werken met ABO Software is kiezen voor gebruiksvriendelijkheid.

 

Snelkoppelingen vanuit klanten en/of leveranciers

Door op gepaste plaatsen snelkoppelingen te voorzien, worden overbodige druk-op-de-knop-acties of menuselecties geminimaliseerd.

Sommige snelkoppelingen zijn speciaal opgenomen om extra functies te bieden, om tijd te winnen en/of om reeds bestaande data niet te hoeven hertypen. Tenslotte is dat één van de redenen waarom voor een automatisatie wordt gekozen...

 

 

Afdruk op DYMO

• Via deze snelkoppeling kan snel een ticket op een DYMO labelwriter geprint worden.

• De opmaak van het etikket is vrij te bepalen.

• Doorgaans wordt dergelijke afdruk gebruikt om adresgegevens op een label te printen om vervolgens bvb op een envelop te plakken.

► Dit kan zowel vanuit de klanten- of de leveranciersfiche.

 

Copy maken

• Met de functie copy maken, kan snel en eenvoudig een exacte copy van de fiche gemaakt worden.

• Ideaal te gebruiken wanneer het facturatieadres verschilt van het leveradres. Immers het adres op het eerste tabblad van de klant/leverancier is het leveradres, daar dit voor het merendeel van de contacten idem is aan het facturatieadres, hetwelk dan ook automatisch wordt aangemaakt.

Copy nemen, adresgegevens (facturatie) aanpassen in de nieuwe fiche en deze vervolgens koppelen als facturatieadres van de eerste fiche onder Administratie.

► Copy maken van de fiche kan zowel bij klanten als bij leveranciers

 

Lijst documenten / Historiek leveranciers

Klanten:

Een druk op dit icoon geeft een overzicht van alle documenten die aan de klant gekoppeld zijn, met zoomfunctie.

In deze historiek van de klant kan dan makkelijk nagekeken worden of er Offertes, Bestelbonnen, Facturen, kassaTickets e.d.werden opgemaakt, welke producten deze bonnen bevatte, de aantallen en bijhorende prijzen alsook kortingen, ...

Met een dubbelklik op een specifiek document komt men in het detail van de bon (waar eventueel bijkomende info kan gevonden worden (F4 knop)

 

Leveranciers:

Aan leverancierszijde kan met het winkelwagen-icoon de historiek geraadpleegd worden.

Een overzicht van alle documenten van de leverancier wordt verkregen, eveneens met zoom-functie.

 

Link Word document

• M.b.v. deze snelkoppeling kunnen adres- en contactgegevens overgenomen worden in een Word-document.

• Een toepassing hiervan is bvb het opmaken van een specifiek document, een attest als bijlage voor de btw-administatie, een faxtemplate, ...

 

Nieuw contact toevoegen

Zowel voor klanten als leveranciers is het mogelijk om contacten (telefoongesprekken, mailberichten, ...) bij te houden.

De rangschikking (chronologisch) zorgt ervoor dat op die manier men de communicatie met de klant/leverancier kan opvolgen.

► Een handig CRM (Customer Relationship Management) instrument dus.

 

enlightened Door de Data Driven opbouw van de software, is het mogelijk de betreffende schermen te personaliseren volgens specifieke noden/wensen.

 

Copy naar windows klembord

Met deze functie wordt contact data op het klembord van windows geplaatst (gecopieerd).

Door eenvoudig te plakken in bijvoorbeeld kladblok of in een mailbericht, kan men de totaliteit aan contactinformatie weergeven, printen, ...

Het gaat om volgende klant- en/of leveranciergegevens:

• Naam/Firma

• Contactpersoon

• Adres (Straat, nummer, bus)

• Adres2 (vb Industriepark, Zoning, ...)

• Postcode + Plaats

• Land

• Telefoon

• GSM                        

• E-mail

 

Google maps

Via deze snelkoppeling wordt de internetpagina van Google Maps automatisch opgestart.

Als weergave krijgt u de routebeschrijving vanaf het adres -ingesteld in de dossiergegevens-  naar het adres, ingegeven in de fiche van de klant of leverancier.

► Google maps-functie beschikbaar vanuit klant of leverancier

 

Praktisch:

U heeft de klant aan de lijn en deze vraagt om langs te komen, maar u weet niet hoeveel tijd de rit in beslag zal nemen?

Met deze functie kan u door 1 maal te klikken de gewenste info bekomen. Over tijdswinst en efficiëntie gesproken...

 

Nationale Bank

Een druk op dit icoon brengt u in een beweging naar de on-line Balanscentrale van de Nationale Bank , waar volgende zaken kunnen geraadpleegd worden:

» Ondernemingsnummer/BTW-nummer

» Laatst gekende correcte gegevens inzake naam, adres, rechtsvorm en rechtstoestand

» Neergelegde en door de NBB aanvaarde jaarrekeningen

 

Scan document

In ABO kunnen ingescande documenten aan klanten en/of artikels gelinkd worden.

Meer info m.b.t. de werkwijze kan onder deze aparte Tip & Trick gevonden worden.

Wilt u meer informatie?