Klant, leverancier aanmaken via btw-nr

Facturatiepakket - Klantenbeheer - Makkelijk toevoegen nieuwe klant - BTW-nummer

 

Klant aanmaken op basis van het btw nummer

Gebruiksvriendelijk, snel en makkelijk

(F5) Klant opzoeken a.d.h.v. btw-nummer

 

Werking

Vanuit het klantenoverzicht kan met een druk op de F5 knop een klant aangemaakt worden a.d.h.v. zijn btw-nummer.

Onderstaand venster om betreffende btw-nummer in te geven verschijnt:

 

 

Na een druk op "OK" (indien een internet verbinding aanwezig is), gaat het facturatiepakket kijken naar de firmagegevens, gekend bij de NBB (Nationale Bank van Belgie).

Hetvolgende scherm verschijnt:

 

 

► Een druk op de F2-knop voegt de klant rechtstreeks in ABO toe. De beschikbare gegevens (bedrijfsnaam, straat, nummer, postcode en gemeente) zijn reeds ingevuld.

F5 brengt u naar de site van de balanscentrale van de NBB , waar de jaarrekeningen m.b.t. het ingegeven btw-nummer opgevraagd kunnen worden.

F6 opent de site van de NBB en geeft een pagina weer waar kerncijfers en ratio's teruggevonden kunnen worden.

► Drukt u op F8, dan komt de vraag of u de klant wenst toe te voegen. ("JA" klant wordt aangemaakt, "Nee": u gaat terug naar het klantenoverzicht)

 

Leverancier aanmaken via btw nummer

Eenzelfde werking als beschreven voor het toevoegen van klanten op basis van btw nummer kan gevolgd worden voor het snel aanmeken van een leverancier a.d.h.v. zijn btw-nummer.

 

Klant of leverancier snel opzoeken in ABO

ABO blijft scoren op gebruiksgemak

 

 

  Indien voor een bepaalde klant (leverancier) het btw-nummer correct is ingevuld,

  kan deze vanuit het klanten- (leveranciers-)overzicht makkelijk teruggevonden worden. 

  Hiervoor kan de knop F5 in klantenoverzicht (overzicht leveranciers) gebruikt worden 

  (zie schermvoorbeeld 1).

 

 

Merk op:

► Het ingegeven btw-nummer kan gewoon de getallenreeks zelf zijn.

ABO Admin en facturatie zorgt er automatisch voor dat geen rekening wordt gehouden met eventuele puntjes en/of spaties.

► Eveneens is het zo dat een gedeelte van het btw-nummer ingegeven kan worden. Voldoen meerdere klanten(/leveranciers) aan de opgegeven cijferreeks (waarop gefilterd wordt), dan zullen deze in het overzicht als resultaat weergegeven worden.

 

Zoeken op btw-nummer kan zowel bij klanten als bij leveranciers. Krijgt u een aankoopfactuur binnen, dan kan de leverancier in ABO snel en eenvoudig gevonden worden.

Wilt u meer informatie?