SMS berichten versturen

Versturen van SMS berichten

Vanuit de klantenfiche, maar evengoed vanuit de leverancier of vanuit een contactpersoon is het in ABO Admin mogelijk SMS berichten te versturen.

Naast het GSM-nummer staan 2 icoontjes. het gaat om het icoon met de satelliet als afbeelding.

 

 

► Een druk op de knop, volgend scherm verschijnt en men kan het bericht intypen (afbeelding 2).

 

SMS: ingeven bericht

 

Men kan  om verschillende redenen een bericht via SMS versturen:

• de klant informeren dat zijn herstelling is uitgevoerd

• op de hoogte brengen van de klant dat zijn bestelling is binnengekomen

 

smsbox.be

Via www.smsbox.be kunnen de nodige credits aangekocht worden om aldus sms-berichten te kunnen versturen.

Berichten sturen kan wanneer alle parameters, login gegevens en paswoord correct ingesteld zijn in ABO.

Deze instellingen zijn te vinden onder het menu: Hulp - Utilities - Utilities facturatie - SMS en e-mailgegevens.

 

 

wink Opdat wijzigingen aan deze instellingen hun effect zullen hebben, dient ABO heropgestart te worden.

 

Nakijken sms-berichten in CRM

De sms-berichten die verstuurd worden komen tevens in het CRM terecht. Op die manier krijgt u met ABO een chronologische weergave van de communicatie die naar de klant (leveranciers) is gebeurd.

 

SMS berichten versturen vanuit de documenten

Tevens is het mogelijk om vanuit de documenten (bijvoorbeeld een factuur) een sms bericht te sturen.

Selecteer de betreffende factuur en (indien het gsm-nummer ingevuld staat in de klantenfiche) verschijnt het pop-up scherm met een standaard tekst welke het totaal bedrag van de factuur weergeeft, alsook het documentnummer.

Uiteraard kan deze tekst ten allen tijde gewijzigd worden.

 

  

 

 

Meer info over CRM en opvolging? Klik hier...

 

» Overzicht prijzen administratieve software

» naar ABO Admin stockbeheer en facturatie

» naar ABO Count boekhoudpakket

Wilt u meer informatie?